#Loctite2ndChance

DAJTE VECIAM DRUHÚ ŠANCU #Loctite2nd Chance

NEPLÝTVAJTE

Nie je tajomstvom, že produkcia odpadov výrazne rastie po celom svete. Podľa údajov World Waste Facts vyprodukujeme každý rok 2,21 miliardy ton odpadov. 

Opravujte a dajte veciam druhú šancu.

My v Loctite veríme, že staré a rozbité veci by mali dostať druhú šancu. Predtým ako ich vyhodíte, sa zamyslite, či by sa predsa ešte nedali opraviť alebo dokonca vylepšiť a znovu používať. Začnime opäť myslieť ako naši predkovia. Vnímajme hodnotu svojich vecí a uvažujme dobre o ďalšom nákupe. Nie vždy je nákup nového jediným riešením. 

DAJTE VECIAM DRUHÚ ŠANCU #Loctite2nd Chance

Všetci môžeme prispieť k zmene tým, že dáme starým a rozbitým veciam druhú šancu : najmä VY ako kutilovia, opravári alebo výrobci. Každá zachránená vec sa počíta, pretože každá oprava znamená o jeden predmet menej na skládke. Tak na čo ešte čakáme? Stačí len jedna kvpaka našich sekundových lepidiel LOCTITE.